Példabontások, alternatív példabontások kollektívák részére. Az Ön lehetőségeinek számos példája.

Lotto XT - Példabontások

A Lotto XT Personal program, az aktuális játék teljes számkészletét figyelembe véve készíti el a példabontásnak szánt lottóvariációkat. Ettől függetlenül, soha nem kerülhet játékba a lehetséges nyerőszámok mindegyike, hiszen azok éppen a tulajdonságaik alapján eltérőek.
Pontosan ez volt a cél.

A példabontások célja és értelme

A példabontások a program lehetőségeit, hatékonyságát demonstrálják, valamint a program helyes alkalmazásának megértésében segítik a felhasználót.

Bemutatni a Lotto XT program által biztosított eszköztárat

Az eszköztár gerincét egy könnyen értelmezthető, egyszerűen, mégis hatékonyan használható feltételrendszer képezi.

Szemléltetni a program hatékonyságát

Bizonyítani a következő állítást: „Aki a Lotto XT programot használja, annak nem szükséges számokra fogadni.

Amint azt a lottóhúzások adatbázisa alapján készítethető példabontások is igazolják, előbb vezethet erdményre a program feltételrendszerének értő használata, mint a találomra történő, véletlenszerű számkiválasztás.
A Lotto XT Personal program által biztosított lehetősségekkel élve, bárki, bármikor képessé válhat egy olyan nulla hibapontos variáció megtervezésére, amely fogadás magában foglalja a telitalálatos számsort.
Az értő módon megtervezett variációk szelvényszáma, mindenki számára lehetővé teszi a program használatát.

A Lotto XT Personal program, a példabontások generálása során, szélsőségesen pontos értékekre állítja be a feltételekhez tartozó paramétereket.

A program sikeres alkalmazásában segíteni a felhasználót

Néhány feltétel (kombinációs elem) esetében, mint például a Számsor összege feltétel, a megadott paraméterek kínos pontossága indokolatlan. Lássunk erre egy példát.
A 2006. 24. játékhetében kihúzott, a Magyar 5/90 lottó nyerőszámai alapján készített példabontás beállításai szerint, a számsor összege feltételhez egy fix összeget (248) rendelt a program. Pontosan azt a feladatot végezte el, amire tervezték. Az adott feltételhez tartozóan, a legoptimálisabb beállítást (értéket) alkalmazta. E feltétel paramétere, annak szigorúan pontos értéke láttán azonban, kétségek merülhetnek fel a tisztelt olvasóban/felhasználóban, mármint a program használhatóságát illetően - holott, az csak a program demonstrációs része.

Mit tehetünk

Bármit.
Például, a program által beállított kombinációs elemek sorából törölve a számsor összeg eseményt (feltételt), majd újra generálva a variációt azt láthatjuk, hogy nem 1 (egy), hanem 2 (kettő) szelvényen lett volna elérhető a telitalálat. Ugyanerre az erdményre vezetne az a megoldás is, ha a következők szerint fogalmazzuk meg a feltételhez tartozó kritériumokat: „Olyan számsor előkerülését tartom valószínűnek, amely számsor összege nagyobb mint 200, de kisebb mint 300.”
Ugyanakkor, megvizsgálva a többi feltételt (a kombinációs elemekhez tartozó paramétereket), azt kell megállapítani, hogy immár azok egyike sem nevezhető erőltetettnek, eltúlzottnak - hacsak, az alkalmazott feltételek számosságát nem találjuk zavarónak.

A program által (a példabontások generálása során) beállított paraméterek bármelyikét, belátása szerint módosíthatja, vagy törölheti magát a feltételt is. Egy-egy kombinációs elem módosítását/törlését követően generálja újra a variációt, majd vizsgálja meg annak új, módosult eredményét.
Mindezen gyakorlatok elvégzése során, a következőkre érdemes figyelnie (maradva a 2006. 24. hetében kihúzott számsor példájánál). Ha például a vizsgált számsor 1 páros számot (számvégződést) tartalmaz, ám annak teljesülését kizárja egy Ön által módosított beállítás, akkor a (vizsgált) számsor már nem lesz megtalálható az újra generált variáció listájában.

A Lotto XT programok egyik pozitív tulajdonsága (ide sorolva a Lotto XT kalkulátort is), a nagyfokú flexibilitás.

Alternatív példabontások kollektívák részére

Számos alternatívája létezik a Lotto XT Personal program által készített példabontásoknak (lottóvariációknak), amely alternatívák mindegyike, a legmagasabb nyerőosztályok találatainak, azok nyereményeinek elérését eredményezi.

Először is azt kell tisztáznunk, mit értsünk „alternatív” példabontás alatt.
A példabontások generálása során 11 feltételt jelöl ki a program - a 17 feltétel közül.
Amennyiben a Magyar 5/90 lottó teljes számkészletét megjátszuk (márpedig miért tennénk másként, ha a Lotto XT Personal programot használjuk), akkor az egy feltételre eső kombinációs (beállítási) lehetőségek (óvatosan becsült) átlaga, 5.
Azaz, legalább 517 darab beállítási lehetőség közül választhatunk - ha, alkalmazzuk (kijelöljük) mind a 17 feltételt és az összes lehetséges módon paraméterezzük azokat.
Ez már önmagában is, több mint elegendő lehetne - pedig még mindig nem használtuk ki a program által biztosított összes lehetőséget. Még nem operáltunk a hibapontok számával - és a számok sorrendjét sem módosítottuk.

Attól függően tehát, hogy milyen tulajdonságú számsor(ok) előkerülését tartjuk lehetségesnek, valamint milyen összeget vagyunk hajlandóak (áll módunkban) kockáztatni, több tucat, de akár több ezer olyan variációt is generálhatunk (minden héten és minden lottójátékra), amelyek mindegyike tartalmaz (legalább) egy olyan számsort, ami a legmagasabb nyerőosztályok találatainak, azok nyereményeinek elérését eredményezi.

Ám még így is, csak látszólag van egyszerű dolgunk. Ugyanis, ha (megfizethető) még kockáztatható összegű, ám mégis esélyes variációt akarunk készíteni, akkor vagy a számsor (azaz, a számsort alkotó számok) tulajdonságait (a kombinációs elemek beállításait) vagyunk kénytelenek pontosítani, vagy a hibapontok számát leszünk kénytelenek megemelni.
Eltekintve persze azoktól a lottóvariációktól, melyek akkor születhetnek, ha ismerik és kihasználják a Lotto XT Personal program használatában rejlő összes lehetőséget.

Ezekből a lottóvariációkból (alternatív példabontásokból) .

Telitalálat

A Lotto XT Personal programmal generált példabontások listái.
Mire képes a program? Nézze meg.
A többi Önön múlik.

2023. év 43. játékhét

Véletlen számsorok

Ötöslottó

Hatoslottó

Skandináv lottó


Tallózó

Figyelmeztetés

A túlzásba vitt szerencsejáték mentálhigiénés problémákat okozhat, illetve szenvedélybetegség kialakulásához vezethet.
A szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt.

Oldal elkészítésének időtartama a SILIHOST szerverén: 0.02085 másodperc

Külső hivatkozás futásideje - Google Analytics:

Oldal tartalmának beolvasása a böngészőbe (cache):

Oldal elkészítése a szerveren, beolvasása a böngészőbe:

A weboldal és az integrált Google szolgáltatások cookie-t használnak. További információk Elfogadom